Garancia

Garanciális feltételek
HIVATALOS  MAGYARORSZÁGI GARANCIA a vásárolt termékhez.

Termékeinket a Magyarországon érvényben lévő jótállásra vonatkozó szabályoknak megfelelően forgalmazzuk!

Az általunk forgalmazott termékekhez tehát a garanciát, a gyártók magyarországi importőrei biztosítják Önnek. Így Ön élvezheti a szervizháttér biztonságát és a terméktámogatásokat. Csak ez a fajta garancia biztosítja, hogy szükség esetén, készülékét a lehető legrövidebb időn belül szakszerűen megjavítsák vagy tudjuk újra cserélni ha a szakszerviz úgy dönt!

A vonatkozó jogszabályok értelmében minden általunk forgalmazott új termékre minimum 12 hónap jótállás kötelező. Az ennél hosszabb jótállási időt az érintett termékeknél külön jelöljük! A jótállási idő kezdete a számla és a jótállási jegy dátuma.
    
A fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően a termékek 72 órán belül észlelt meghibásodása esetén a meghibásodott termék cseréjére kötelezett a gyártó.
  
Jótállási igény az alább felsorolt iratok együttes bemutatásával érvényesíthető:

–    A termék teljes gyári csomagolása minden gyári kiegészítővel
–    A  nyugta vagy számla egy példánya
–    A cégünk által kiállított jótállási jegy
–    A termékhez gyárilag mellékelt GYÁRI GARANCIA JEGY
Ezek részleges vagy teljes hiánya esetén nem tudjuk a jótállási igényt elfogadni! 

A garanciális problémával cégünknek behozott készülékeket továbbítjuk a cégünknek garanciális hátteret biztosító vonatkozó beszállítónkhoz, aki intézkedik ezek mielőbbi javíttatásáról a vonatkozó jogszabályok betartása mellett. A garanciális javítások, átvizsgálások átfutási ideje jellemzően 1-2 hét, de a szervizek fenntartják a jogot arra, hogy ez az időtartam indokolt esetben hosszabb is lehet.

A 72 órás csere csak azokra a termékekre vonatkozik, amelyek meghibásodása rendeltetésszerű használat során történt . A nem rendeltetésszerű használatból fakadó meghibásodások ( pl. leesés következtében összetört, beázott, ráléptek, stb. ) cseréjének elkerülése miatt a gyártók, forgalmazók csak a hivatalos szerviz szakvélemény alapján vállalják a 72 órás cserét. Ennek megfelelően a további teendők a termék 72 órán belüli meghibásodása esetén:

Az észlelt meghibásodást be kell jelenteni a forgalmazó (eladó), gyártó/ importőr telefon számán vagy a központi szakszervizénél (bővebb információ telefonszám a termékhez mellékelt garancia levélben van). Ha a szerviz kivizsgálása alapján a bejelentés jogos, a gyártó vállalja a termék azonnali cseréjét.

Amennyiben egyértelmű, hogy rendeltetésszerű használat következtében történt a 72 órán belüli meghibásodás akkor természetesen azonnali cserét biztosítunk.

Amennyiben nem egyértelmű a rendeltetésszerű használat, akkor Webáruházunk is csak a hivatalos szakszerviz szakvéleményének ismeretében vállalja a meghibásodott termék 72 órán belüli meghibásodás cseréjét.

A termék meghibásodása esetén a csomagolásban lévő, vagy a számlával együtt Önnek átadott garanciajegy tájékoztatásának megfelelően kell eljárni.
    
Portósan küldött csomagokat nem vesz át Webáruházunk, azt minden esetben visszaküldi a feladónak!

A garanciális visszajuttatás költségeit minden esetben a vásárló állja. Természetesen, ha a visszajuttatást követően kiderül, hogy anyaghibáról, vagy a garanciális feltételek alá eső problémáról van szó, akkor a webáruház utólag megtéríti a szállítás költségét.  

Harmadik fél által javított, vagy szakszerűtlen kezelésből, beállításból és a garanciális feltételek alá nem eső problémák esetén a szállítás költségét nincs módunkban megtéríteni.

Amennyiben a szavatossági, vagy jótállási idő valamely terméknél nem került feltüntetésre, úgy annak jótállási vagy szavatossági ideje iránt érdeklődjön telefonon  az ügyfélszolgálaton vagy emailben.

A LEVENHUK VALLALAT KORLATOZOTT GARANCIA

A Levenhuk vállalat a kiegészítők kivételével az összes Levenhuk gyártmányú teleszkóphoz, mikroszkóphoz, kétszemes távcsőhöz és egyéb optikai termékhez élettartamra szóló garanciaot nyújt az anyaghibák és/vagy a gyártási hibák vonatkozásában. Az élettartamra szóló garancia a termék piaci forgalmazási időszakának a végéig érvényes. A Levenhuk-kiegészítőkhöz a Levenhuk-vállalat a kiskereskedelmi vásárlás napjától számított két évig érvényes garanciaot nyújt az anyaghibák és/vagy a gyártási hibák vonatkozásában. A Levenhuk vállalat vállalja, hogy a Levenhuk vállalat általi megvizsgálás során anyaghibásnak és/vagy gyártási hibásnak talált terméket vagy termékalkatrészt megjavítja vagy kicseréli. A Levenhuk vállalat csak abban az esetben köteles megjavítani vagy kicserélni az ilyen terméket vagy termékalkatrészt, ha azt a Levenhuk vállalat számára elfogadható vásárlási bizonylattal együtt visszaküldik a Levenhuk vállalat felé.

Ez a garancia nem vonatkozik a fogyóeszközökre, például az izzólámpákra (függetlenül attól, hogy azok hagyományos izzók, LED-es izzók, halogén izzók, energiatakarékos izzók vagy más típusú izzók-e), az elemekre (beleértve a nem tölthető elemeket és a tölthető akkumulátorokat is), a villamossági fogyóeszközöket stb.

A visszaküldés előtt visszáru-engedélyezési (Return Authorization; röviden: RA-) számot kell kérni a Levenhuk vállalattól. Lépjen kapcsolatba velünk e-mail üzenet vagy postai levél formájában az RA-szám igénylésével kapcsolatban. Kérjük, hogy a kapott RA-számot legyen szíves feltüntetni a küldemény külső csomagolásán. Minden visszáruhoz mellékelni egy írásbeli nyilatkozatot, amelyen a tulajdonos neve, címe és telefonszáma, valamint az esetlegesen tapasztalt hiba vagy hibák leírása is szerepel. Azoknak a termékeknek vagy termékalkatrészeknek a tulajdonjoga, amelyek helyett a Levenhuk vállalat csereterméket vagy csere-termékalkatrészt bocsát ki, visszaszáll a Levenhuk vállalatra.

A termék szállítási költségeit és biztosítási díjait a vásárló köteles előre kifizetni a csomag Levenhuk vállalat vagy annak hivatalos forgalmazója felé történő elküldésének, valamint a kicserélt vagy megjavított termék vagy termékalkatrész vásárló felé történő visszaküldésének a vonatkozásában is.

A Levenhuk vállalat indokolt erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a jelen garancia keretén belül visszaküldött hibás termékeket vagy termékalkatrészeket az átvételük napjától számított negyvenöt napon belül megjavítsa vagy kicserélje. Ha a javítás vagy a csere negyvenöt napnál hosszabb időtartamot vesz igénybe, akkor a Levenhuk vállalat erről értesíti a vásárlót. A Levenhuk vállalat fenntartja a jogot, hogy a termékportfóliójából időközben esetlegesen kivo

A jelen garancia nem érvényesíthető a termék vagy bármely termékalkatrész módosításából vagy megváltoztatásából, gondatlanságból, nem rendeltetésszerű használatból, nem megfelelő tápforrások (áramforrások) használatából, a szállítás során esetlegesen bekövetkező sérülésekből, a termék megrongálódásából, a normál használat körén kívül eső bármely egyéb okból, illetőleg a normál mértékű elhasználódással kapcsolatos meghibásodásból vagy teljesítménycsökkenésből eredő semmilyen kárra. A jelen garancia nem érvényesíthető az elveszített, eltulajdonított, leejtett vagy összetörött termékekre, illetőleg az eredeti termék vásárló által okozott bármilyen károsodására vagy vásárló által végzett bármilyen módosítására.

A Levenhuk vállalat a jelen dokumentumban kifejezetten meghatározott garanciaokon kívül minden egyéb kifejezett vagy hallgatólagos garanciaot kizár, ideértve az értékesíthetőségre vagy az adott célra történő alkalmasságra vonatkozó garanciaot is. A jelen korlátozott garancia értelmében a Levenhuk vállalat felelőssége kizárólag a garanciagal érintett terméknek a jelen dokumentumban meghatározott feltételekkel összhangban történő megjavítására vagy kicserélésére korlátozódik. A Levenhuk mindennemű felelősséget kizár az esetlegesen elmaradt nyereségekkel és/vagy esetleges információveszteségekkel kapcsolatban, illetőleg bármely garancia megsértéséből eredő vagy azzal kapcsolatos, vagy bármely Levenhuk-termék használatából vagy használhatatlanságából eredő vagy azzal kapcsolatos bármilyen általános, különleges, közvetlen, közvetett vagy következményes károkkal kapcsolatban. A ki nem zárható, hallgatólagos garanciaok kizárólag a kiegészítőkre vonatkozóan, és kizárólag korlátozott időtartamig (a kiskereskedelmi vásárlás napjától számított két évig) érvényesíthetők.

Bizonyos államok/tartományok törvényei tiltják a járulékos vagy következményes károkkal kapcsolatos felelősségvállalás kizárását vagy korlátozását, így előfordulhat, hogy a fent említett felelősségkorlátozások és/vagy felelősségkizárások egy része nem vonatkozik Önre. A jelen garancia értelmében Önt konkrét törvényi jogok illetik meg. Ettől függetlenül azonban Önt olyan további jogok is megillethetik, amelyek államonként vagy tartományonként változhatnak.

A Levenhuk vállalat fenntartja a jogot, hogy bármely termékét előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy kivonja a forgalomból.

LEVENHUK-TERMÉKEK BEKÜLDÉSE JAVÍTÁSRA

A csomag biztonsága érdekében fokozottan javasoljuk, hogy olyan szállítási módot válasszon, amelynél egy csomagazonosító szám segítségével nyomon követheti a csomagját, valamint, ahol a címzettnek a kézbesítéskor aláírással kell igazolnia a csomag átvételét.

Kérjük, hogy a szállítási díjat szíveskedjen előre kifizetni (értsd: vállalatunk az átvételkor nem fizeti ki a szállítási díjat), valamint típusazonos termékre történő cserét is magában foglaló biztosítást kötni a csomag teljes értékére vonatkozóan.

Kérjük, hogy a csomaggal együtt szíveskedjen a következő információkat is elküldeni a részünkre: az Ön teljes neve, e-mail címe, teljes lakcíme (utca és házszám is, nem csak a város), a garanciai igény keretében megoldani kívánt probléma részletes leírása, valamint a problémával érintett hely vagy helyek meghatározása. Szükség esetén a problémával érintett helyet vagy helyeket megjelölheti eltávolítható festékkel vagy ragasztószalaggal.

Kérjük, hogy gondoskodjon róla, hogy a kézbesítés időpontjában tartózkodjon valaki az Ön által meghatározott címen.

Kérjük, hogy a terméket tiszta állapotban, az eredeti csomagolásában küldje el.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhetsz a termékszavatossági jogoddal?

Ingó dolog (termék) hibája esetén választásod szerint – az 1. pontban meghatározott jogod vagy termékszavatossági igényt érvényesítheted.

Milyen jogok illetnek meg termékszavatossági igényed alapján?

Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheted.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheted termékszavatossági igényedet?

Termékszavatossági igényedet a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheted. E határidő elteltével e jogosultságodat elveszted.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheted termékszavatossági igényedet?

Termékszavatossági igényedet kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatod. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén neked kell bizonyítani.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmedet, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthetsz. Termékszavatossági igényednek eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényedet a gyártóval szemben érvényesítheted.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Sütik (cookie) kezelése

 

A(z) Sipi és Társa Kft weboldala sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.

 

Kérjük, hogy a dokumentumot figyelmesen olvassa el és csak akkor vegye igénybe a weboldal szolgáltatásait, amennyiben minden pontjával egyetért és azokat Önre (a továbbiakban: Felhasználó) nézve kötelező érvényűnek elfogadja. Felhívjuk figyelmét, hogy jelen szabályzat csak az adott weboldalon történő cookie-kezelésre vonatkozik.

Mi az a Cookie?

 

A cookie (magyarul "süti") egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden böngésző támogat.

 

Hogyan keletkezik a Cookie?

 

Először a kliens gép küld egy kérést a kiszolgáló irányába. Ekkor a kiszolgáló létrehoz egy egyedi azonosítót és ezt eltárolja a saját adatbázisában, majd az így létrehozott cookie-t az összes információval visszaküldi a kliensnek. Az így visszakapott információs cookie eltárolódik a kliens gépen.

 

 

 


 

Hogyan hasznosul a Cookie?

 

Amikor a kliens gép újra kapcsolatba lép a kiszolgálóval már párosítja az előzőleg már létrehozott és eltárolt cookie-t. A kiszolgáló összehasonlítja a kapott és az általa tárolt cookie tartalmát. Ez által könnyedén azonosítja pl. a bejelentkezett regisztrált felhasználót. Enélkül például nem lehetne bejelentkezni egy weboldalra.

 

Milyen sütiket és mire használ a weboldal?

 

A weboldal a sütiket a következő célokból használja

 

 

A sütik típusai

 

Alapműködést biztosító sütik

 

Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról.

 

Ide tartozik például a kalkulátorhasználati értékek tárolása, a sütikezelés elfogadásának státusza, bejelentkezési módok és adatok megjegyzése, weboldal értesítési üzenetek státusza és a csökkentett funkcionalitású Google Analytics kód.

 

Ne feledje, ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk kényelmes használatát.

Statisztikai célú sütik

 

Weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával olyan sütiket is használunk, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek.

 


 

Teljesítményt biztosító sütik

 

Ilyen teljesítményt biztosító sütik a Google Analytics sütijei is. A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 

Teljesítményt biztosító sütik a Google Optimize sütijei is. A Google Optimize sütikkel kapcsolatos tudnivalókról itt tájékozódhat:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

 

Célzó- és hirdetési sütik

 

Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy általuk még inkább az Önt érdeklő vagy az Ön számára releváns hirdetések jelenjenek meg a weboldalakon. Ezek a sütik az Ön hozzájárulása nélkül nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, mindezt az Ön érdeklődésére számot tartó tartalmak megismerése érdekében.

 

Amennyiben azonban ehhez hozzájárult, a weboldal használat nyomon követése során összegyűjtött információkat együttesen használhatjuk fel az Ön személyes adataival, annak érdekében, hogy marketing kommunikációnkat még jobban az Ön igényeihez igazíthassuk és az Ön számára minél inkább személyre szabott ajánlatokra hívjuk fel a figyelmét.

 

 

 

Honlapunkon az alábbi szolgáltatók hirdetési sütijeit használjuk:

 

Google Adwords

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken keresztül érhető el: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

 

Facebook

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el: https://www.facebook.com/help/cookies/

 

Doubleclick

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

 

Instagram

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el: https://help.instagram.com/402411646841720

 

 

 

Hogyan ellenőrizheti, és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?

 

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, ezek a beállítások azonban általában megváltoztathatók, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást, és minden alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütiket.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése miatt előfordulhat, hogy nem tudja weboldalunk funkcióit teljes körűen használni, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

 

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Bezárás