A megrendelt termékek várható kiszállítási ideje 4-5 munkanap.

Szerszámokban az első

Kezdőlap » Garancia

Garancia

Garanciális feltételek
HIVATALOS  MAGYARORSZÁGI GARANCIA a vásárolt termékhez.

Termékeinket a Magyarországon érvényben lévő jótállásra vonatkozó szabályoknak megfelelően forgalmazzuk!

Az általunk forgalmazott termékekhez tehát a garanciát, a gyártók magyarországi importőrei biztosítják Önnek. Így Ön élvezheti a szervizháttér biztonságát és a terméktámogatásokat. Csak ez a fajta garancia biztosítja, hogy szükség esetén, készülékét a lehető legrövidebb időn belül szakszerűen megjavítsák vagy tudjuk újra cserélni ha a szakszerviz úgy dönt!

A vonatkozó jogszabályok értelmében minden általunk forgalmazott új termékre minimum 12 hónap jótállás kötelező. Az ennél hosszabb jótállási időt az érintett termékeknél külön jelöljük! A jótállási idő kezdete a számla és a jótállási jegy dátuma.
    
A fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően a termékek 72 órán belül észlelt meghibásodása esetén a meghibásodott termék cseréjére kötelezett a gyártó.
  
Jótállási igény az alább felsorolt iratok együttes bemutatásával érvényesíthető:

–    A termék teljes gyári csomagolása minden gyári kiegészítővel
–    A  nyugta vagy számla egy példánya
–    A cégünk által kiállított jótállási jegy
–    A termékhez gyárilag mellékelt GYÁRI GARANCIA JEGY
Ezek részleges vagy teljes hiánya esetén nem tudjuk a jótállási igényt elfogadni! 

A garanciális problémával cégünknek behozott készülékeket továbbítjuk a cégünknek garanciális hátteret biztosító vonatkozó beszállítónkhoz, aki intézkedik ezek mielőbbi javíttatásáról a vonatkozó jogszabályok betartása mellett. A garanciális javítások, átvizsgálások átfutási ideje jellemzően 1-2 hét, de a szervizek fenntartják a jogot arra, hogy ez az időtartam indokolt esetben hosszabb is lehet.

A 72 órás csere csak azokra a termékekre vonatkozik, amelyek meghibásodása rendeltetésszerű használat során történt . A nem rendeltetésszerű használatból fakadó meghibásodások ( pl. leesés következtében összetört, beázott, ráléptek, stb. ) cseréjének elkerülése miatt a gyártók, forgalmazók csak a hivatalos szerviz szakvélemény alapján vállalják a 72 órás cserét. Ennek megfelelően a további teendők a termék 72 órán belüli meghibásodása esetén:

Az észlelt meghibásodást be kell jelenteni a forgalmazó (eladó), gyártó/ importőr telefon számán vagy a központi szakszervizénél (bővebb információ telefonszám a termékhez mellékelt garancia levélben van). Ha a szerviz kivizsgálása alapján a bejelentés jogos, a gyártó vállalja a termék azonnali cseréjét.

Amennyiben egyértelmű, hogy rendeltetésszerű használat következtében történt a 72 órán belüli meghibásodás akkor természetesen azonnali cserét biztosítunk.

Amennyiben nem egyértelmű a rendeltetésszerű használat, akkor Webáruházunk is csak a hivatalos szakszerviz szakvéleményének ismeretében vállalja a meghibásodott termék 72 órán belüli meghibásodás cseréjét.

A termék meghibásodása esetén a csomagolásban lévő, vagy a számlával együtt Önnek átadott garanciajegy tájékoztatásának megfelelően kell eljárni.
    
Portósan küldött csomagokat nem vesz át Webáruházunk, azt minden esetben visszaküldi a feladónak!

A garanciális visszajuttatás költségeit minden esetben a vásárló állja. Természetesen, ha a visszajuttatást követően kiderül, hogy anyaghibáról, vagy a garanciális feltételek alá eső problémáról van szó, akkor a webáruház utólag megtéríti a szállítás költségét.  

Harmadik fél által javított, vagy szakszerűtlen kezelésből, beállításból és a garanciális feltételek alá nem eső problémák esetén a szállítás költségét nincs módunkban megtéríteni.

Amennyiben a szavatossági, vagy jótállási idő valamely terméknél nem került feltüntetésre, úgy annak jótállási vagy szavatossági ideje iránt érdeklődjön telefonon  az ügyfélszolgálaton vagy emailben.

A LEVENHUK VALLALAT KORLATOZOTT GARANCIA

A Levenhuk vállalat a kiegészítők kivételével az összes Levenhuk gyártmányú teleszkóphoz, mikroszkóphoz, kétszemes távcsőhöz és egyéb optikai termékhez élettartamra szóló garanciaot nyújt az anyaghibák és/vagy a gyártási hibák vonatkozásában. Az élettartamra szóló garancia a termék piaci forgalmazási időszakának a végéig érvényes. A Levenhuk-kiegészítőkhöz a Levenhuk-vállalat a kiskereskedelmi vásárlás napjától számított két évig érvényes garanciaot nyújt az anyaghibák és/vagy a gyártási hibák vonatkozásában. A Levenhuk vállalat vállalja, hogy a Levenhuk vállalat általi megvizsgálás során anyaghibásnak és/vagy gyártási hibásnak talált terméket vagy termékalkatrészt megjavítja vagy kicseréli. A Levenhuk vállalat csak abban az esetben köteles megjavítani vagy kicserélni az ilyen terméket vagy termékalkatrészt, ha azt a Levenhuk vállalat számára elfogadható vásárlási bizonylattal együtt visszaküldik a Levenhuk vállalat felé.

Ez a garancia nem vonatkozik a fogyóeszközökre, például az izzólámpákra (függetlenül attól, hogy azok hagyományos izzók, LED-es izzók, halogén izzók, energiatakarékos izzók vagy más típusú izzók-e), az elemekre (beleértve a nem tölthető elemeket és a tölthető akkumulátorokat is), a villamossági fogyóeszközöket stb.

A visszaküldés előtt visszáru-engedélyezési (Return Authorization; röviden: RA-) számot kell kérni a Levenhuk vállalattól. Lépjen kapcsolatba velünk e-mail üzenet vagy postai levél formájában az RA-szám igénylésével kapcsolatban. Kérjük, hogy a kapott RA-számot legyen szíves feltüntetni a küldemény külső csomagolásán. Minden visszáruhoz mellékelni egy írásbeli nyilatkozatot, amelyen a tulajdonos neve, címe és telefonszáma, valamint az esetlegesen tapasztalt hiba vagy hibák leírása is szerepel. Azoknak a termékeknek vagy termékalkatrészeknek a tulajdonjoga, amelyek helyett a Levenhuk vállalat csereterméket vagy csere-termékalkatrészt bocsát ki, visszaszáll a Levenhuk vállalatra.

A termék szállítási költségeit és biztosítási díjait a vásárló köteles előre kifizetni a csomag Levenhuk vállalat vagy annak hivatalos forgalmazója felé történő elküldésének, valamint a kicserélt vagy megjavított termék vagy termékalkatrész vásárló felé történő visszaküldésének a vonatkozásában is.

A Levenhuk vállalat indokolt erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a jelen garancia keretén belül visszaküldött hibás termékeket vagy termékalkatrészeket az átvételük napjától számított negyvenöt napon belül megjavítsa vagy kicserélje. Ha a javítás vagy a csere negyvenöt napnál hosszabb időtartamot vesz igénybe, akkor a Levenhuk vállalat erről értesíti a vásárlót. A Levenhuk vállalat fenntartja a jogot, hogy a termékportfóliójából időközben esetlegesen kivo

A jelen garancia nem érvényesíthető a termék vagy bármely termékalkatrész módosításából vagy megváltoztatásából, gondatlanságból, nem rendeltetésszerű használatból, nem megfelelő tápforrások (áramforrások) használatából, a szállítás során esetlegesen bekövetkező sérülésekből, a termék megrongálódásából, a normál használat körén kívül eső bármely egyéb okból, illetőleg a normál mértékű elhasználódással kapcsolatos meghibásodásból vagy teljesítménycsökkenésből eredő semmilyen kárra. A jelen garancia nem érvényesíthető az elveszített, eltulajdonított, leejtett vagy összetörött termékekre, illetőleg az eredeti termék vásárló által okozott bármilyen károsodására vagy vásárló által végzett bármilyen módosítására.

A Levenhuk vállalat a jelen dokumentumban kifejezetten meghatározott garanciaokon kívül minden egyéb kifejezett vagy hallgatólagos garanciaot kizár, ideértve az értékesíthetőségre vagy az adott célra történő alkalmasságra vonatkozó garanciaot is. A jelen korlátozott garancia értelmében a Levenhuk vállalat felelőssége kizárólag a garanciagal érintett terméknek a jelen dokumentumban meghatározott feltételekkel összhangban történő megjavítására vagy kicserélésére korlátozódik. A Levenhuk mindennemű felelősséget kizár az esetlegesen elmaradt nyereségekkel és/vagy esetleges információveszteségekkel kapcsolatban, illetőleg bármely garancia megsértéséből eredő vagy azzal kapcsolatos, vagy bármely Levenhuk-termék használatából vagy használhatatlanságából eredő vagy azzal kapcsolatos bármilyen általános, különleges, közvetlen, közvetett vagy következményes károkkal kapcsolatban. A ki nem zárható, hallgatólagos garanciaok kizárólag a kiegészítőkre vonatkozóan, és kizárólag korlátozott időtartamig (a kiskereskedelmi vásárlás napjától számított két évig) érvényesíthetők.

Bizonyos államok/tartományok törvényei tiltják a járulékos vagy következményes károkkal kapcsolatos felelősségvállalás kizárását vagy korlátozását, így előfordulhat, hogy a fent említett felelősségkorlátozások és/vagy felelősségkizárások egy része nem vonatkozik Önre. A jelen garancia értelmében Önt konkrét törvényi jogok illetik meg. Ettől függetlenül azonban Önt olyan további jogok is megillethetik, amelyek államonként vagy tartományonként változhatnak.

A Levenhuk vállalat fenntartja a jogot, hogy bármely termékét előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy kivonja a forgalomból.

LEVENHUK-TERMÉKEK BEKÜLDÉSE JAVÍTÁSRA

A csomag biztonsága érdekében fokozottan javasoljuk, hogy olyan szállítási módot válasszon, amelynél egy csomagazonosító szám segítségével nyomon követheti a csomagját, valamint, ahol a címzettnek a kézbesítéskor aláírással kell igazolnia a csomag átvételét.

Kérjük, hogy a szállítási díjat szíveskedjen előre kifizetni (értsd: vállalatunk az átvételkor nem fizeti ki a szállítási díjat), valamint típusazonos termékre történő cserét is magában foglaló biztosítást kötni a csomag teljes értékére vonatkozóan.

Kérjük, hogy a csomaggal együtt szíveskedjen a következő információkat is elküldeni a részünkre: az Ön teljes neve, e-mail címe, teljes lakcíme (utca és házszám is, nem csak a város), a garanciai igény keretében megoldani kívánt probléma részletes leírása, valamint a problémával érintett hely vagy helyek meghatározása. Szükség esetén a problémával érintett helyet vagy helyeket megjelölheti eltávolítható festékkel vagy ragasztószalaggal.

Kérjük, hogy gondoskodjon róla, hogy a kézbesítés időpontjában tartózkodjon valaki az Ön által meghatározott címen.

Kérjük, hogy a terméket tiszta állapotban, az eredeti csomagolásában küldje el.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhetsz a termékszavatossági jogoddal?

Ingó dolog (termék) hibája esetén választásod szerint – az 1. pontban meghatározott jogod vagy termékszavatossági igényt érvényesítheted.

Milyen jogok illetnek meg termékszavatossági igényed alapján?

Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheted.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheted termékszavatossági igényedet?

Termékszavatossági igényedet a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheted. E határidő elteltével e jogosultságodat elveszted.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheted termékszavatossági igényedet?

Termékszavatossági igényedet kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatod. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén neked kell bizonyítani.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmedet, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthetsz. Termékszavatossági igényednek eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényedet a gyártóval szemben érvényesítheted.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

További részletekért kérem olvassa el az adatvédelmi tájékoztatónkat.

Bezárás